Isparta Hakkında Ne Varsa
Isparta Pano  ,Fotoğfafı çeken: Hasan Sarac
Isparta Haberleri

Bu sayfada yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa bize bildirin.
En Çok Okunanlar

Isparta Beyzade Nargile Kafe

ispartamiz.com > Haberler

Korkmaz’dan Teşvik Kanun Teklifi

22.03.2013 11:24


Okunma Sayisi : 2082

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini sundu. Korkmaz, Isparta’nın teşvik düzenlemesinde 2. Bölgeden 5. Bölgeye alınarak mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını kaydetti.

 

Milletvekili Korkmaz, bu kanun teklifine gerekçe olarak, şunları gösterdi: “Ülke ekonomisini yakından ilgilendiren Teşvik sisteminin uygulandığı ilin ekonomik açıdan kalkındırılması ve istihdam kapasitesinin artırılması hedeflendiği bilinmektedir. Teşvik sistemi sadece sektörleri değil illeri de gelişmişlik durumuna göre 6 bölgeye ayırmış, bu illere farklı oranlarda destekleme, istisna ve muafiyetler getirmiştir. Yeni teşvik sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra belirlenen hedeflere ulaşılması hususunda büyük aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Aynı coğrafi bölgede bulunan, birbirine komşu illerin gelişmişlik durumlarının belirlenmesindeki eksiklik yada yanlışlıklardan dolayı daha gelişmiş kategoride değerlendirilen iller yatırım çekme özelliğini kaybetmiştir. Teşvik kapsamında 2. Bölgede yer alan Isparta’nın komşu illeri olan Burdur’un 3. Bölge, Afyon’un 4. Bölgede yer alması, Isparta’nın yatırım çekme özelliğini ortadan kaldırmıştır. Burdur ve Afyon Organize Sanayi Bölgelerinin doluluk oranı %100 iken Isparta’nın organize Sanayi Bölgesinin doluluk oranı %50’dir. Isparta Yeni Teşvik düzenlemesinde Türkiye ölçeğinde gelişmiş ekonomilere sahip Denizli, Kayseri ve Konya gibi şehirlerle aynı bölgede yer almıştır. Teşvik avantajları açısından Isparta ile aynı bölgede yer alan Denizli 2012 yılında 2 Milyar 740 Milyon dolar ihracat geliri elde ederken, Isparta 179 milyon dolar ihracat geliri elde etmiştir. Denizlinin İhracat geliri Isparta’nın İhracat gelirinin yaklaşık 16 katıdır. 2012 yılında Yine Isparta ile aynı havuzda yer alan Kayseri 1,6 Milyar dolar, Konya1,2 Milyar dolar ihracat gelirine erişmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin verilerine göre Isparta’da 2011 yılında yeni kurulan şirket sayısında %12 azalma olmuştur. Yine 2011 yılında Isparta'da tasfiye edilen şirket sayısında yüzde 91'lik bir artış olmuştur. Isparta'da 2011 yılında yabancı sermayeyle kurulmuş şirket sayısı sadece 1’dir. Bu veriler göstermektedir ki Isparta ekonomik durumuna göre doğru teşvik bölgesinde yer almamaktadır. Isparta’nın 2. Bölgede kalması halinde, sanayileşmede yeni hamleler yapması biryana, mevcut sanayisinin koruması bile imkansız gözükmektedir.  Bundan dolayı 6354 sayılı kanun örneğinde olduğu üzere, Ekonomi Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak düzenleme ile Isparta’nın Teşvik düzenlemesinde 2. Bölgeden 5. Bölgeye alınarak mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1-(1) Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenir.

(2)  Bu desteklerin uygulanması açısından iller, ekli(1) sayılı listede belirtilen altı bölgeye ayrılmıştır.

(3) Teşvik sistemi ve destek unsurları, yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, teşvik belgesi müracaatları ve belgenin düzenlenmesi ve diğer ilgili hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİMADDE 10- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanuna göre yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, düzenlemelerin bu maddeyi ihdas eden Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık veya yerel birimlere yapılmış olan teşvik belgesi müracaatları bu maddeyi ihdas eden Kanunun hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

Kaynak:Kanal32

YorumlarYorum Ekleyin
 
Günün Diğer Haberleri

Danıştay Kararı bozdu
İranlı turistleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Mimarlar Haklı Çıktı
Kaza nedeni: “uçakta çok sayıda arıza var”
Kazada 1’i öğretmen 2 kişi yaralandı
“Son söz Senatonun”
Ekmeğe zam
Akıbetleri ne olacak?
Yakayı ele verdiler
“Rektör, başarılı eğitim yuvasını sokağa koyma düşüncesinde mi?"